Kontakt

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás prosím ihneď kontaktujte:


Internetový obchod Trendy Miláčik


Silvia Kandráčová

Sídlo: Exnárova 6620/4, 080 01 Prešov


Email: info@trendymilacik.sk

Telefonický kontakt a objednávky: 0911 845 890, 0915 585 473 v pracovných dňoch od 10:00 do 19:00 hod.


Bankové spojenie:

 

Číslo účtu - 1385761015/1111 UniCredit Bank

Iban - SK60 1111 0000 0013 8576 1015

Swift/Bic - UNCRSKBX

 

Číslo účtu - 1385761015/1111 UniCredit Bank

Iban - SK60 1111 0000 0013 8576 1015

Swift/Bic - UNCRSKB

 

 

 


ÚvodÚvod